Català | Español | Français

Stop Senyalitzacions SL

    Senyalitzacions
  Retolació
Mobiliari Urbà
Manteniments

Senyalitzacions STOP compta amb dos tipus de
manteniment:
1) Manteniment Preventiu:
a) Neteja planificada dels equips.
b) Control de tancament i ajustament dels diferents accessoris.
c) Verificació de l'orientació dels plafons en horitzontal i vertical.
d) Recollida d'informació i edició d'informes o llançaments en
fabricació.

2) Manteniment Curatiu:
a) Reparació per degradació o accident.
b) Reemplaçament parcial o total dels elements deteriorats.
c) Reparacions.
d) Intervencions d'urgència.

 Tel. 376 742 355, Fax: 376 843 602
E-mail: stopsl@stopsl.com