Català | Español | Français

Stop Senyalitzacions SL

    Senyalitzacions
  Retolació
Mobiliari Urbà

L'empresa :

Ambicions i objectiusL'ambició i l'objectiu de Senyalitzacions STOP és ser reconeguda pels seus clients, els seus col·laboradors, els seus proveïdors i per les comunitats on estigui present, com una de les empreses més eficaces en els sectors d'activitat en els quals treballa, així com els seus compromisos que entren en una estratègia de desenvolupament sostenible.

Senyalitzacions STOP
te una política activa en defensa del medi ambient. No només és un acatament a les disposicions legals, ja que si no existeixen o semblen insuficients tals disposicions, Senyalitzacions STOP elabora i aplica les seves pròpies normes.

El respecte pel medi ambient s'ha convertit en un imperatiu per a Senyalitzacions STOP des de la fase de disseny fins a la producció final de l'activitat. El nostre sector juga un paper crucial referent a les oportunitats per avançar cap a pautes més sostenibles de producció i consum.

Així mateix, Senyalitzacions STOP es compromet a oferir als seus col·laboradors un ambient de treball que protegeixi la seva salut i seguretat, tenint aquests que implicar-se per això en tots els nivells. La Companyia Senyalitzacions STOP és filial al 100% del GRUP STOP.
Senyalitzacions STOP disposa d'una important xarxa industrial i comercial per al desenvolupament de les seves principals activitats:

Tel. 376 742 355, Fax: 376 843 602
E-mail: stopsl@stopsl.com